Usluge

Dokazani kvalitet, pozdanost i efikasnost su principi na kojima baziramo naše usluge, kao i u proizvodnji alata. Organizacija Inmold Plast kompanije je operativna i uslovljena poštovanjem klijenta, tako da se potrebni delovi isporučuju u traženom kvalitetu i dogovorenom roku. Zato, prilikom uslužnog brizganja ili mašinske obrade, bez obzira da li izrađujemo jedan ili stotinu hiljada delova, nama je na prvom mestu zadovoljstvo kupca i odnos međusobnog poverenja koje permanentno gradimo.
U Inmold Plast-uje formiran servisni tim, dostupan 24 sata, svih 7 dana u sedmici, koji garantuje da će posao obaviti brzo, efikasno i krajnje profesionalno, nezavisno od toga da li se servis vrši u našoj ili u kompaniji klijenta.
Brizganje plastike

Brizganje plastike

Posedujemo bogato znanje u brizganju plastike, što danas predstavlja bitno područje našeg poslovanja i kompaniji daje dobre reference, jer u ovoj praksi ostvarujemo zapažene rezultate. Opremljeni smo sa preko 40 mašina za brizganje plastike, sa silom zatvaranja od 40 do 1.000 tona, a svaki deo proizvodnog procesa je pod nadzorom proverenog tima tehnologa i kontrolora.

U slučaju da u našoj kompaniji ostane alat koji smo mi napravili, tada nudimo doživotnu garanciju na taj alat, što dokazuje da smo sasvim sigurni u njegov kvalitet, a istovremeno i u kvalitet procesa brizganja plastike, koji vršimo u kompaniji.

Mašinska obrada

Mašinska obrada

Visoki stanadardi kvaliteta i roka izrade određenih delova, bez obzira na njihovu količinu, obeležavaju efikasno funkcionisanje naše alatnica. Posedujemo nove mašinske centre, CNC mašine sa 3, 4, 5 osa, i erozimate koji nam omogućavaju da svojim klijentima dostavimo željene delove u kratkom vremenskom roku, a pritom je nevažno da li su zahtevi jednostavni ili složeni, i koliko je materijal težak za obradu. Nudimo izradu projekata od strane naših konstruktora, ali radimo i na osnovu dobijenih projekata. Trenutno smo u mogućnosti da obradimo pojedinačne delove, do veličine 3.000 mm x 1.000 mm i težine do 4 tone.

Popravka i servis alata

Popravka i servis alata

Uspešnost svakog proizvodnog procesa zavisi od dobrog alata. Da bi taj alat bio funkcionalan, precizan i da bi mu vek trajanja bio što duži, potrebno je da se redovno održava i servisira.

Inmold Plast nudi usluge reparacije alata, redovan servis alata, dorade i popravke alata, kao i delova, ukoliko je došlo do greške u procesu izrade. Posedujemo sve potrebne mašine i opremu za rad sa alatima, težine do 40 tona.

Popravke se mogu vršiti kod nas u kompaniji, ali i na licu mesta, u fabrici klijenta.

TKC / Lasersko navarivanje

TKS / Lasersko navarivanje

Prednost naše kompanije ogleda se u činjenici da sve potrebne procese, vezane za popravku alata, možemo da obavimo u svom sistemu. Jedan od tih procesa je i lasersko navarivanje, koje ima sledeće pogodnosti:

  • visok kvalitet zavarenog spoja,
  • velika brzina i preciznost reparacije,
  • manje korekcija vara nakon intervencije,
  • povoljna cena.
Izbornik