Stosujemy najnowocześniejsze
technologie

Kształcenie

W 2011 głównie ze względu na brak pracowników wykwalifikowanych w narzędziowni, Inmold rozpoczął program szkolnictwa ponadpodstawowego. Projekt ten odbywa się w porozumieniu z lokalnym technikum. Obecnie realizowane są 2 profile nauczania: technik mechanik CNC oraz technik mechatronik.

Każdego roku 50 uczniów przechodzi przez specjalny program, przy czym 10 otrzymuje stypendium z Inmold Plast. Lekcje praktycznego nauczania zawodu są organizowane w naszej firmie oraz Centrum Technologii Nowoczesnej (CTC), które stworzyliśmy i wyposażyliśmy we współpracy z lokalnymi władzami oraz niemiecką agencją rządową GIZ.
Uczniowie po raz pierwszy mają praktyczne lekcje w CTC. Wszystko co zaprojektują na komputerach i nowoczesnych jednostkach sterujących, mogą potem wykonać na dwóch maszynach znajdujących się w Centrum. Jeśli chodzi o lekcje praktyczne w naszej firmie, uczniowie przychodzą 1-2 razy w tygodniu i pozostają pod opieką naszych profesorów i mentorów. Nasza kadra pracuje z uczniami zgodnie z planem oraz programem odpowiednio dla systemu niemieckiego i austriackiego.

Najwięcej uwagi jest przywiązywane do uzyskiwania wiedzy praktycznej i uzupełnienia wiedzy szkolnej. Poza tym organizujemy seminaria oraz szkolenia zawodowe, wyjazdy na targi oraz do innych firm, jak i wyjazdy szkoleniowo- turystyczne w kraju i za granicą.

GALERIA VIDEO

GALERIA