Idemo u korak sa
najnovijim tehnologijama

Usluge

Dokazani kvalitet, pozdanost i efikasnost su principi na kojima baziramo naše usluge, kao i u proizvodnji alata. Organizacija Inmold Plast kompanije je operativna i uslovljena poštovanjem klijenta, tako da se potrebni delovi isporučuju u traženom kvalitetu i dogovorenom roku. Zato, prilikom uslužnog brizganja ili mašinske obrade, bez obzira da li izrađujemo jedan ili stotinu hiljada delova, nama je na prvom mestu zadovoljstvo kupca i odnos međusobnog poverenja koje permanentno gradimo.

U Inmold Plast-uje formiran servisni tim, dostupan 24 sata, svih 7 dana u sedmici, koji garantuje da će posao obaviti brzo, efikasno i krajnje profesionalno, nezavisno od toga da li se servis vrši u našoj ili u kompaniji klijenta.