Idemo u korak sa
najnovijim tehnologijama

Školovanje

Inmold Plast je 2011. godine započeo program osposobljavanja dece srednjoškolskog uzrasta, za potrebe svog proizvodnog procesa, prvenstveno zbog nedostatka odgovarajućeg kadra u alatnici. Ovaj projekat, koji od tada sprovodimo zajedno sa lokalnom Tehničkom školom, trenutno obuhvata dva smera – tehničar za kompjutersko upravljanje i tehničar mehatronike. Godišnje, obuku pohađa oko 50 učenika, od kojih 10 najboljih polaznika postaju stipendisti Inmold Plast-a.

Za realizaciju praktične nastave imamo odlične uslove, jer se ovaj oblik učenja odvija u našoj kompaniji i u Centru savremenih tehnologija (CST), koji smo izgradili i opremili u saradnji sa lokalnom samoupravom i Nemačkom vladinom agencijom GIZ. U Centru savremenih tehnologija, gde se preduzimaju prvi i daljiključni koraci praktične nastave, učenici imaju priliku da sve što programiraju i konstruišu na kompjuterima i modernim upravljačkim jedinicama, mogu odmah da primene u radu, na dve nove mašine, predviđene za profesionalno osposobljavanje. Takođe, svim učenicima je omogućeno da, pod nadzorom naših profesora i mentora, borave u Inmold kompaniji 1–2 dana sedmično, i unaprede svoja znanja i veštine kroz uključivanje u radne zadatke.

Sa praktikantima rade naši stručnjaci, prema specijalizovanom planu i programu, koji smo osmislili po ugledu na nemački i austrijski sistem. Najviše pažnje poklanjamo sticanju praktičnih i konkretnih znanja, i sa njima povezanog gradiva koje nije dovoljno obrađeno u redovnoj školi. Dodatno, organizujemo stručne seminare i obuke, posete sajmovima i drugim firmama, edukativno-turističke ekskurzije u zemlji i inostranstvu, i slična usavršavanja.

VIDEO GALERIJA

GALERIJA